PÓŁNOC
  • Powierzchnia: 52,9 km2
  • Liczba ludności: 56 404
  • Gęstość zaludnienia: 1066 os./km2

Północ – dzielnica obejmująca północną część miasta Szczecina, która grupuje 7 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 27 marca 2016 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 56 404 osób

Panorama 360°

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć film o osiedlu

Dzielnice i osiedla Szczecina

Kliknij na obrys osiedla, aby zobaczyć film z lotu ptaka