PRAWOBRZEŻE
  • Powierzchnia: 149 km2
  • Liczba ludności: 82 450
  • Gęstość zaludnienia: 553 os./km2

Prawobrzeże – dzielnica obejmująca południowo-wschodnią część miasta Szczecina, która grupuje 11 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 8 marca 2015 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 82 450 osób.

Panorama 360°

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć film o osiedlu

Dzielnice i osiedla Szczecina

Kliknij na obrys osiedla, aby zobaczyć film z lotu ptaka