ŚRÓDMIEŚCIE
  • Powierzchnia: 45,9 km2
  • Liczba ludności: 118 702
  • Gęstość zaludnienia: 2586 os./km2

Śródmieście – dzielnica obejmująca centralną część miasta Szczecina, która grupuje 10 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 8 marca 2015 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały były 118 702 osoby.

Panorama 360°

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć film o osiedlu

Dzielnice i osiedla Szczecina

Kliknij na obrys osiedla, aby zobaczyć film z lotu ptaka