ZACHÓD
  • Powierzchnia: 52,8 km2
  • Liczba ludności: 114 335
  • Gęstość zaludnienia: 2165 os./km2

Zachód – dzielnica obejmująca zachodnią część miasta Szczecina, która grupuje 9 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 8 marca 2015 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 114 335 osób.

Panorama 360°

Kliknij na znacznik, aby zobaczyć film o osiedlu

Dzielnice i osiedla Szczecina

Kliknij na obrys osiedla, aby zobaczyć film z lotu ptaka