Odkryj Szczecin z lotu ptaka!
DZIELNICE SZCZECINA
Z DRONA
Zapraszamy!

DZIELNICE I OSIEDLA SZCZECINA

Szczecin – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski z liczbą mieszkańców, wynoszącą 405 413 (stan na dzień 30 czerwca 2016 roku). Szczecin jest podzielony na cztery dzielnice - Północ, Śródmieście, Zachód i Prawobrzeże. Te z kolei są podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Obecny podział administracyjny funkcjonuje od 1990 roku z niewielkimi zmianami granic osiedli i dzielnic. W obiegu potoczym osiedla nazywane są dzielnicami.

Metryczka

  • Widownia: 26832
  • Produkcja: AlfaTV 2016
  • Zdjęcia: Bartosz Semanycz, Arkadiusz Sielicki
  • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
  • Realizacja: Ryszard Sielicki

Opis

Warszewo – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Północ. Warszewo leży na Wzgórzach Warszewskich na wysokości 110 m n.p.m. – częściowo na Płaskowzgórzu Warszewskim, o 85 metrów wyżej niż Śródmieście. Administracyjnie do Warszewa należą także sąsiednie osiedla: na południu – Stoki oraz Odolany i na północy – Podbórz. Północno-wschodnia część Warszewa jest niezabudowana. W północnej części osiedla – Puszcza Wkrzańska.

Według danych z 5 października 2016 r. w osiedlu na pobyt stały zameldowanych było 10167 osób. Osada powstała w XIII wieku jako owalnica, co można odczytać do dziś z układu ulic Poznańskiej i Szczecińskiej. W 1271 książę Bogusław IV darował Warszewo klasztorowi cysterek. Akt ten został potwierdzony na piśmie z 1276. Nazwa Warszewo wywodzi się od staropolskiego imienia „Warsz” (identycznie jak Warsz „warszawski”). Nazwa niemiecka Warsow jest formą zgermanizowaną nazwy słowiańskiej.

Warszewo zostało włączone w granice miasta w 1939 r. w chwili utworzenia tzw. Wielkiego Miasta Szczecina. Najstarszą częścią osiedla są zabudowania skupione wokół ulic Szczecińskiej, Poznańskiej i Miejskiej. Od końca lat 90. XX wieku osiedle jest rozbudowywane.

Szkoła Podstawowa nr 7 to jednopiętrowy obiekt, który został wzniesiony w Szczecinie w obszarze osiedla Warszewo pod adresem Złotowska 86 u zbiegu Jantarowej. Konstrukcja gmachu rozpoczęła się w sierpniu 2009, a dobiegła końca w pierwszym kwartale 2011 roku. Powierzchnia użytkowa tej budowli sięga niemal 7 tys. m2. Spółka Calbud ze Szczecina jest generalnym wykonawcą gmachu. W niedużej odległości znajdują się Osiedle Nad Stawem, Apartamenty Pod Zegarem oraz Osiedle Warszewo-Stoki.

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy znajduję się w centralnym i historycznym miejscu, w układzie średniowiecznej zabudowy w osiedlu Warszewo i usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu pomiędzy ulicami Szczecińską i Poznańską. Parafia należy do największego ludnościowo w mieście dekanatu Szczecin– Żelechowa. Najstarsze świadectwo o warszewskim kościele znajdujemy w dokumencie księcia pomorskiego Barnima I z 1261 roku, który powołał kapitułę kolegiacką złożoną z dwunastu kanoników przy kościele św. Piotra i Pawła w Szczecinie. Nowo ustanowioną kapitułę uposażył władca kilkoma okolicznymi kościołami, w tym także kościołem na Warszewie. W latach 1261-1289 kościół stanowił beneficjum kapituły kolegiackiej. Od 1289 roku stał się beneficjum klasztoru cysterek w Szczecinie. Kościół służył wspólnocie katolickiej przez blisko trzysta lat do 1534 roku, tj. do czasu wprowadzenia reformacji na Pomorzu Zachodnim.
Na przełomie XVII i XVIII w. wspólnota ewangelicka wybudowała nowy, drewniany kościół w konstrukcji szachulcowej z wieżą. W 1864 r. zapadła decyzja o rozbiórce tego kościoła i budowie nowego.
Obecny kościół został wzniesiony w 1865 r. w stylu neogotyckim z czerwonej cegły. Kościół zbudowano na planie prostokąta z wydzielonym od strony wschodniej prezbiterium zakończonym wielobocznie oraz z wieżą od zachodu na planie kwadratu. Wieża pierwotnie czterokondygnacyjna   w 1934 r. została zmniejszona do trzech kondygnacji, w najwyższej kondygnacji oktagonalna, zwieńczona hełmem spiczastym krytym blachą. Dach kościoła jest ceramiczny i dwuspadowy. Wejście do kościoła znajduje się od strony zachodniej. Konstrukcję ceglaną zdobi detal gotycki w postaci fryzu, portalu, rozet oraz blendowania.
Podczas II wojny światowej budynek kościoła nie został zniszczony, jednak wnętrze i wyposażenie zdewastowano i rozgrabiono. Po zakończeniu wojny, osiedlający się przesiedleńcy przystosowali kościół do potrzeb liturgii katolickiej. Uroczyste poświęcenie odbyło się dnia 14 października 1945 r. Kościół dedykowano Matce Bożej Zwycięskiej. Dnia 1 sierpnia 1948 r. została utworzona parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy i taki tytuł otrzymał także kościół. Pierwszym stałym duszpasterzem został ks. Marian Folcik (1948-1949). Dekret erygujący parafię został wydany przez administratora apostolskigo ks. inf. Tadeusza Załuczkowskiego dnia 18 maja 1951 r. Pierwszym proboszczem został ks. Franciszek Morawski (1949-1957).
Kościół służył przez wieki – do końca XX wieku – niewielkiej społeczności do dwóch i pół tysiąca mieszkańców. W ostatnim dziesięcioleciu liczba mieszkańców uległa zwielokrotnieniu.  Gruntowny remont kościoła z reneogotyzacją miał miejsce w pierwszych latach XXI wieku. Wymieniono tynki, odkryto trzy okna w prezbiterium, wymieniono posadzkę, ławki, konfesjonały i inne meble, a kościół zyskał nowy wystrój nawiązujący do neogotyku. Nowy ołtarz i ambony wykonano z piaskowca. Witraże przedstawiające polskich świętych i droga krzyżowa są dziełem znanego artysty Wiktora Ostrzołka. Krzyż w łuku tęczowym i renowację dawnych obrazów wykonał konserwator zabytków Tadeusz Makulec. Obok tabernakulum znalazły się obrazy patronów parafii: św. Antoniego i św. Jana Pawła II.

źródło: wikipedia.org, s-antoni.szczecin.pl


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze

DZIELNICE SZCZECINA 360°

Kliknij, przytrzymaj przycisk i przesuń myszkę, aby podziwiać widoki lotnicze.
Kliknij na nazwę osiedla, aby zobaczyć film z lotu ptaka!

Dzielnice i osiedla Szczecina

Kliknij na obrys osiedla, aby zobaczyć film z lotu ptaka